Cần tuyển thợ nails cho một vài tiệm nails ở Miami Mustang và Okmulgee OK 74447

Miami, OK : Regal Nails cần thợ nails biết làm bột và chân tay nước

Cần thợ nails biết làm bột và chân tay nước. Gọi Tim: 918-541-3476. Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, tip cao, gọi đi làm liền, vui lòng liên lạc
Thông Tin Liên Hệ:
Regal Nails

 

Mustang, OK : Blue Nails cần thợ nails biết làm bột hoặc chân tay nước

Cần Thợ Nails Biết Làm Bột or Chân Tay Nước (Full time or part time). Thợ Bột Bao Lương $800/6 ngày. Thợ xuyên bang có chỗ ở, bao lương $700/6days. Xin liên lạc Phone: 405-532-5664 gặp Nga
Thông Tin Liên Hệ:
Blue Nails

 

Cần thợ nails làm móng bột và chân tay nước kinh nghiệm hoặc không kinh nghiệm đều nhận tại Okmulgee, OK

Cần thợ nails làm móng bột và chân tay nước kinh nghiệm hoặc không kinh nghiệm đều nhận. Tiệm khu Mỹ trắng, lương cao, tip hậu. Vui lòng liên lạc để biết địa chỉ tiệm: Tiệm: 918-756-7674 Cell: 918-752-9129.
Thông Tin Liên Hệ:
Địa Chỉ:, Okmulgee, OK – 74447

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *