Một số tiệm nails ở Newton Falls Newark và Northfield cần tuyển thợ nails

Cần thợ nails, bao lương cao tuỳ khả năng tại Newton Falls, OH

Cần thợ nail
bao lương cao tùy khả năng.
Thông Tin Liên Hệ:
444-444-4444

Newark, OH : Perfect Nail cần thợ nails, income cao

Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng, income rất cao đang cần thợ nail. Mọi chi tiết xin liên lạc bằng phone hoặc text cho thêm chi tiết, số phone là: 614-370-9240. Thank you.
Thông Tin Liên Hệ:
Perfect Nail

 

Cần THỢ CHÂN TAY NƯỚC VÀ BỘT, THỢ KHÔNG Có KINH NGHIỆM CŨNG NHẬN tại Northfield, OH

Tiệm nail Roofing Professionals Inc cần THỢ CHÂN TAY NƯỚC VÀ BỘT, THỢ KHÔNG Có KINH NGHIỆM CŨNG NHẬN. Mọi chi tiết xin liên lạc: 216-233-6387 hoặc text message nếu không bắt máy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *