Thông tin tuyển dụng của một số tiệm nails ở Lawton và Mcalester

Lawton, OK : Luxury Nail and Spa cần thợ nail pink and white và thợ tay chân nước

Cần thợ nail pink and white và thợ tay chân nước, bao lương tùy theo khả năng, có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 580-355-1186 hoặc 580-458-1420
Thông Tin Liên Hệ:
Luxury Nail and Spa

 

Mcalester, OK : Q Nails cần 2 thợ nail có kinh nghiệm, bao lương cao

Cần 2 thợ nail có kinh nghiệm, bao lương cao, có nhà để ở, làm trong khu mỹ trắng, trong tiệm làm rất vui vẻ, tiền tip cao, giá tiền làm trắng hồng $40 up, pedicure $25 up to $50, manicure $15-$25, gelash $20-$35. Mọi chi tiết xin liên lạc Eddie Trần 918-820-0376 or Mylee 918-820 0809
Thông Tin Liên Hệ:
Q Nails

 

Mcalester, OK : Q Nails No 2 cần thợ nail có kinh nghiệm

Cần thợ nail có kinh nghiệm, bao lương cao $900 Tuần, có nhà để ở. Tiệm trong khu mỹ trắng, lương cao, tip hậu, chủ rất hoà đồng. Xin liên lạc 918-820-0809 ly 918-820-0376 eddie
Thông Tin Liên Hệ:
Q Nails No 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *